Director:Xenite İndir

Kullanıcı oyu: 5,0/5 - ‎2 oy
En son sürüm: 1.2
Yükleme sayısı: 1+
Güncellendi: 2019/09/05
İndir APK
Versiyon 1.2Boyut 10 MB

Bilgi

Lisans: Ücretsiz
Boyut: 10 MB
Mevcut sürüm: 1.2
Paket Adı: com.EddaInteractive.DirectorXenite
Kategori: Rol Oyunu
Geliştirici: EDDA Interactive
Gereken Android sürümü: Android 2.3 ve sonrası
Ekran görüntüsü: [ Diğerlerini görün ]

Yenilikler

T.A.T.I Güncellendi! Bu versiyonda;
- Yazı puntoları optimize edildi.
- Oyunu baştan başlatmayı engelleyen hata çözüldü.
- Bazı kullanıcılarımızda meydana gelen pop-upların kapanmamasına sebep olan hata giderildi.
- Oyun hızı optimize edildi.

Bour­phus evre­nine hoş geldin Di­rek­tör! 400 bin ke­lime­lik hikayesi, her bölümde yir­mi­den fa­zla al­ter­natif son ile za­man ajan­larını yönet, Xen­ite'i bul, evreni kur­tar!

Di­rek­tör olarak sana geçmişi ve gele­ceği değiştirme gücü ver­il­di. Za­man yol­cu­luk­larının tek haki­mi sensin. Görevin, ne olur­sa ol­sun Xen­ite’i bul­mak. Za­man Ajan­larını fark­lı za­man dil­im­ler­ine gön­der, on­ları yönet, ve Xen­ite’i bul. Bour­phus’un senden iste­diği bu. Görevi­ni fark­lı za­man­lar ve çok­lu evren­lerde dolaşarak tamam­la. Un­ut­ma yap­tığın her seçim gele­ceği ve geçmişi değiştire­cek. Za­man ajan­larını iyi yönet ve za­man çat­lak­larını asla ama asla büyütme!

DUR­MADAN GÜN­CEL VE HER BÖLÜMDE YENİ ÖZGÜN MEKANİKL­ER!

Di­rec­tor: Xen­ite metin ta­ban­lı bir RPG(Rol yap­ma) oyunudur. Di­rek­tör olarak Bour­phus’­tan ge­len emir­leri za­man ajan­ları­na ileterek, tar­i­hin fark­lı za­man­ların­da görev­leri gerçek­leştire­ceksin. Her bölümde 500’den fa­zla seçenek ve on­lar­ca son bu­lun­mak­ta.

BU GÜNE KADAR YAZILMIŞ EN DE­R­İN TEXT BASED OYUN HİKAYESİ!

400,000 ke­lime­den fa­zla de­rin hikayesi ile Di­rec­tor:Xen­ite size in­ter­ak­tif text based oyun­lar arasın­da sunulan en de­rin ve en kap­sam­lı hikayeyi sunuy­or. Özgün mekanikleri, za­man ajan­larının ver­i­ler­ine er­işerek strate­jik karar al­manı sağlıy­or. Karar­larını verirken za­man çizgisi­ni değiştirmemeyi un­ut­ma!

EVRENİN KADERİ SENİN EL­LER­İNDE!

Bour­phus’un gerçek­liğine adım at­maya hazır mısın? Hemen Di­rec­tor: Xen­ite’i in­dir ve geçmişi ve gele­ceği yönete­bile­cek bu muhteşem güce sahip ol. Un­ut­ma görevin Xen­ite’i bul­mak. Xen­ite’i bul­madan sakın görevin­den ayrıl­ma!

REKLAM YOK! OYUN İÇİ SATIN ALMA YOK!

Reklam­sız ve satın al­masız gerçek bir oyun deney­i­mi. Oyu­nun hikaye­sine ken­di­nizi kap­tır­manız ve hiçbir şeyin sizi ra­hat­sız et­meme­si için reklam­ları kaldırdık. 10 bölümde yayın­lanacak bu hikayeyi sakın kaçır­ma!

Bour­phus Başkanı senin­le görüşmek is­tiy­or. Hazır mısın?

ÖZEL­LİKL­ER:

- 400,000 ke­lime­lik 8 bölüm, 4 se­zon­dan oluşan de­rin bir hikaye.
- İnt­era­kt­if hikaye. Yap­tığın seçim­ler seni fark­lı son­lara götüre­cek.
- Her bölümde 500+ seçenek ve 20+ son.
- Her ay yeni bir bölüm.
- Her bölümde yeni mekanikler, görseller ve hikayel­er.
- Har­i­ta’­dan strate­jik karar al­a­bilme özel­liği (ÇOK YAKIN­DA)
- Türkçe dil desteği
- Ver­ilen karar­ların içgüdüsel veya man­tık­sal karar­lara göre hikayeyi değiştirme­si (ÇOK YAKIN­DA)
- Bölüm­ler arası in­ter­ak­ti­flik özel­liği.

HİKAYE

Za­man yol­cu­luk­larının ticar­ileşmesin­den son­ra za­man­da bil­inç­sizce anom­alil­er oluş­tu­ran in­san­lar, za­man çat­lak­ları de­nilen ve ne olduğu an­laşıla­mayan böl­gel­er oluş­tur­muş­tur. Za­man çat­lak­larının ne­den ve nasıl oluş­tuğunu bir tür­lü an­laya­mayan bil­im in­san­ları za­man yol­cu­luk­larını yasak­lamış ve za­man çat­lak­larını ön­len­mesi görevi­ni Bour­phus’a de­vret­miştir. 2132 yılın­da Moğolis­tana düşen ilk Xen­ite el­e­men­ti ile za­man çat­lak­larının nasıl ön­leneceği bul­muş ve Bour­phus al­tın­da­ki on­bin­lerce za­man ajanı ve Di­rek­tör­leri­ni Xen­ite ara­mak için fark­lı za­man dil­im­ler­ine gön­der­miştir.

Sen, yeni atanan bir Di­rek­tör olarak amacın, 1939 yılın­da Norveç’in Røsvik böl­ge­sine düşen Xen­ite el­e­men­ti­ni in­cele­mek ve çıkar­mak­tır. Fakat Xen­ite'in kırıl­gan yapısı gereği ok­si­jen ile temas et­tiği anda dakikalar içinde kömüre dönüşmek­te­dir. Bunun için Xen­ite’in kesin kon­u­munu öğren­mesi gereken Bour­phus, Xen­ite’in kesin kon­u­mu­nun bilen tek in­san olan ve me­te­or düştük­ten saatler son­ra yakalanan ve Polonya’­da­ki topla­ma kam­pı­na gön­der­ilen Einar’­dan Xen­ite'in kesin kon­u­munu öğren­mesi gerek­mek­te­dir.

Einar’ı bul. Xen­ite’in kesin kon­u­munu öğren. Xen­ite’i Bour­phus’a götür.

Kurulum Talimatları

APK Dosyası Nedir?

Android Package Kit sözcüklerinin kısaltılmışı olan APK, Android uygulamalarını dağıtmakta ve yüklemekte kullanılan bir format. APK dosyası, cihazınızda yüklemeye yapmak için gerekli tüm öğeleri barındırır. Windows'taki EXE dosyaları gibi herhangi bir APK dosyasını Android'li cihazınıza kopyalayıp, onu kendiniz yükleyebilirsiniz. Uygulamaları bu şekilde elle yüklemeye "sideloading" deniyor.

  1. Android
  2. Bilgisayarda - PC Windows & MAC

Android Cihaza .Apk Nasıl Yüklenir?

Bunları yükleyebilmek için cihazımıza ekstra bir .Apk yükleyici indirmemiz gerekiyor. Android işletim sistemine sahip olan tüm cihazlarda standart olan bu uygulamayı sizde her cihazınızda sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.

  1. Cihazınızın "Ayarlar" menüsüne giriş yapın.
  2. Ayarlar penceresindeki "Güvenlik" bölümüne giriş yapın.
  3. Güvenlik ayarları sayfasında yer alan "Bilinmeyen kaynaklar" seçeneğini işaretleyin.
  4. Artık APK uzantılı dosyaları çalıştırarak Play Store haricinden oyun ve uygulama yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarda .APK Nasıl Açılır

BlueStacks, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinde Android oyunlarını oynamak veya Android uygulamalarını çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir Android simülatörüdür.

  1. BlueStacks'i yukarıdaki bağlantı adresine tıklayarak hemen ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İndir Bluestacks
  2. Programı indirdikten sonra nereye indirdiyseniz ikonuna çift tıklayarak kurulum ekranına geçiş yapmalı ve ilk karşılaştığınız sayfada sağ alttaki devam et tuşuna tıklayıp kurulum işlemlerini tamamlamanız gerekiyor.
  3. İndirdiğiniz APK’yı sağ tuş < - Birlikte Aç - > Bluestacks olarak çalıştırıp yükleyin.
  4. Artık bilgisayarınız üzerinden Director:Xenite heyecanına ulaşabilirsiniz.

Önceki versiyonlar

Yorumlar

Kullanıcı oyu: 5,0 - 2 oy
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0

(*) is required